DEĞERLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ

GKE Enerji; Endüstriyel Tesislerin Mühendislik ve Taahhüt projelerini, -müşteri ihtiyaçlarının bugün ve gelecek durumunun analizi yolu ile - sürekli iyileşme ve gelişme odaklı bir hizmet bilinci ile gerçekleştirmektedir.

GKE tüm hizmet aşamalarında SEÇ-K; Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite prensiplerine bağlı kalarak faaliyette bulunmaktadır.

GKE A.Ş., bu prensipleri temel değer kabul ederek ve kendi KNOW-HOW’ını temel alarak kendi standartlarını oluşturmayı hedefler. Bu nedenle mühendislik yönetimi anlamında “sürekli gelişimin” sağlanması amacı ile;

 • Öğrenen ve Öğreten Organizasyon” anlayışı ile tüm departmanlar bilgi üreten merkezler haline gelmelidir.
 • Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması üst yönetimden tüm kademelere kadar yayılan bir LİDERLİK prensibi ile sağlanmakta olup, tüm liderlerin en önemli önceliği kurum hedeflerini belirleyerek, tüm çalışanların yönetime katılmalarını sağlamaktır.
 • Mühendislik ve endüstriyel uygulamaların tüm süreçlerinde kullanılan araç, yöntem, tekniklerin iyileştirilmesi, hız ve verimliliğin artırılması için sürekli Ar-Ge faaliyetleri yapılmalıdır.
 • İhtiyaçların tam ve doğru detaylarda anlaşılması, teknolojinin en uygun ve verimli şartlarda kullanımı ile müşteri memnuniyetini ve tercihini sürekli artıran projeler gerçekleştirilmelidir.

GKE’nin en güçlü yanlarından biri konusunda uzman “İnsan Kaynakları alt yapısı” na sahip olmasıdır. En önemli kaynak olan insan’a yatırım vizyonu oluşturmada çok önemlidir. Bu nedenle;

 • Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu, öz gelişimini temel alan bir İnsan Kaynakları Yönetimi uygulanmalıdır.
 • Katılımcı yönetim modeli ile çalışan ve çalışan temsilcilerinin yönetim süreçlerinde yer almalarını sağlanmalıdır.

Mükemmel Yönetim İlkeleri GKE için tüm seviyelerde uygulanan pratik çalışmalara dönüşmektedir. “Mükemmelliğin sürekliliği” için;

 • Müşteri ilişkilerinden tasarıma, mühendislik çalışmalarından saha aktivitelerine kadar süreçlerin tüm aşamalarında ifade edilebilen SEÇ-K  Entegre Yönetim Sistemi uygulamaları esas alınır ve yine tüm kararlar bu sistemin verilerine dayanarak alınır.
 • Etkin süreç yönetimi tekniklerini uygulayarak performansın her seviyede izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışanların kendilerini, sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimini sürekli geliştirebilmeleri ve sektöründe farklılık yaratan teknik uzmanlar olmaları için sürekli eğitimler gerçekleştirilmelidir.

GKE ülkesinde insana ve kültüre verdiği değer ile uluslararası ortamda ülkesini en iyi biçimde temsil etmesi ile sosyal sorumluluğunun bilincinde olmaktadır. Bu bilinci yaymak ve örnek olmak amacı ile;

 • Projelerin gerçekleştirilmesi, sunulan çözümler, tedarikçi, müşteri ve tüm paydaş ilişkilerinde etik değerlere bağlılık ilkesinden vazgeçilmemelidir.
 • Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplum için kültürel değerlerin üretilmesine katkıda bulunulmalıdır.

GKE insanın ve çevrenin güvenliği, sağlık ve temizliğine önem vermektedir. Bu kriterler için dünya standartlarının

uygulanması esas alınır. Bu nedenle, Çevresel Yönetim Sistemi ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartları uygulanmalıdır.

Temel ilke, Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi olmak üzere;

Çevrenin ve insanın en önemli değerlerimiz olması nedeni ile hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin tüm aşamalarında oluşabilecek tehlike, kirlilik ve kazalara karşı insanın ve çevrenin korunması esastır.

Bu nedenle;

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve güvenli bir çalışma alanı oluşturulması ve bunun için yeterli kaynakların temin edildiğinden emin olmayı,
 • Sıfır kaza, sıfır çevre kirliliği ve Meslek hastalığı oluşumunun engellemeyi hedeflediğimizi,
 • Yasal ve diğer şartlara uyum kararlığımızı,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında hesap verilebilir olduğumuzu,
 • Entegre Yönetim Sistemini müşterilerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik olarak, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile beraber sürekli iyileştirmeyi,

Tüm çalışanlarımızın ve işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizin katılımı ile taahhüt ediyoruz.

GKE Yönetimi olarak bu ilkelerimizi paylaşmaktan gurur duyarız.

Saygılarımızla,

Genel Müdür Hulusi ŞAHİN

 

TOP
en_GBEnglish